نمای کرتین وال دوپوسته

نمای کرتین وال برج شانگهای
از روز اول ما می دانستیم که نمای کرتین وال یکی از چالش بر انگیزترین جنبه های طراحی ،مهندسی و منظر پروژه مورد نظر در زمان ساخت است . این موضوع به اندازه خود به تنهایی برای طراحی دو پوسته ساختمان دشواری های خاصی دارد. ولی یکی از شاخص های طراحی پوسته بیرونی وجود فواصل مختلف از کرتین وال داخلی است که پیش از این هرگز چنین کاری انجام نشده است.

به من اجازه دهید برای بحث فنی. کرتین وال بیرونی را Aنام گذاری کنم و کرتین وال داخلی را B. بنامم. کرتین وال B جلوی کف سیمانی ساخته شده در حالیکه A ساخته شده در نقاط دور از B محدوده از دو فوت تا 33 فوت.

بطوریکه تعداد زیادی از شما دوستان می دانید کرتین وال یک سیستم متشکل از لوله ها و تیرها ی معلق است که از سازه خرپایی خارجی آویزان است و میزان تحمل بار توسط سیستم های سازه ای اصلی ساختمان از اهمیت بالایی برای نصب صحیح نما برخوردارند. ما اساسا 14 طبقه از کرتین وال را روی یک سری از تیرهای رینگ مانند که از پشت به هسته سازه ای اصلی متصل هستند آویزان می کنیم.

پیشنهاد مطلب: پروژه اجرای نمای کرتین وال و نمای کامپوزیت نمایندگی فولکس واگن در ایران

نمای کرتین وال دو پوسته

نمای کرتین وال دو پوسته

این طرح شبیه چرخ دوچرخه با پره های مدور است که از هسته به سمت خارج شکل گرفته است در صورتی که آن قدر پیچیده نیست که دیوار بیرونی قابل نصب نباشد. به این معنی که هیچ دال سازه ای وجود ندارد به طوریکه لوله ها باید به شکل پیش ساخته در نقاط پیش بینی شده بر روی تیرهای سازه ای رینگ شکل محکم می شوند.ما در حال ساختن کرتین وال بیرونی روی یک سری از سیستم های معلق که در فضای آتریوم آویزان اند هستیم. ایجاد نقاط اتصال را برای نصب و راه اندازی کرتین وال بیرونی به نزدیکترین نقطه در سازه داخلی که در چارچوب یک سیستم ساختاری پیچیده غیر منطبق بر مختصات دکارتی شکل می گیرند و نیازی به گفتن نیست که این یکی از چالش های اصلی پروژه است.

پیشنهاد مطلب: انواع سیستم های معماری نمای کرتین وال

آنچه ما را از نظر ساخت و ساز شگفت زده تر میکند تحمل سختی کرتین وال و رینگ مدور سازه ای است. هنگامی که ما وزن کرتین وال را روی سازه بار گذاری می کنیم باعث انحراف ساختارمی شود و از آنجا که همه انحراف 14 طبقه روی همین رینگ تجمع می یابد، مقدار صحیح از انحراف یک چالش عمده است. با اتمام طبقه اول نما به شکل مناسبی به استراکچر متصل گردید و تیر های سازه ای روی زمین در امتداد رینگ های عمودی که کنترل سازه ای در برابر بارهای جانبی و مقاومت استاتیکی را ایجاد می نمایند. در واقع این یک نوع نمای پوسته دوم منتها از نوع کرتین وال است.

پیشنهاد مطلب : آنادایز پروفیل آلومینیوم نمای کرتین وال

نگرانی من از آغاز پروژه تاثیری که نور و چشم اندازها کرتین وال روی مستاجران و ساکنان ساختمان دارد بوده است . همیشه این پتانسیل در فریم کرتین وال ،پوشش شیشه ای و سیستم نمای کرتین وال ساختمان وجود دارد که دید به بیرون را نمی بندد و حالا با وجود سازه کرتین وال پوسته دوم چه اتفاقی برای این مزیت نمای کرتین وال در زمان دید از داخل آتریوم به فضای بیرون می افتد.

نمای کرتین وال دو پوسته

نمای کرتین وال دو پوسته

در این نقطه من بسیار خوشحال (و تا حدودی آسوده ) ام که چشم انداز ها و نور فراوانی در پوشش شیشه ای خیلی شفاف است و یک حس خوب نور طبیعی فیلتر شده از طریق کرتین وال بیرونی در فضای دهلیزه و حداقل انسداد برای دیدها وجود دارد که شما به طور مستقیم نگاه میکنید به بیرون و کمی بیشتر نگاه به بالا یا پایین.

چیزی که پیش بینی نمی شود نوسانات کرتین وال بیرونی هنگام پیاده روی ،روی فضاهای اداری است زیرا در حال حرکت نوسا نات نزدیک تر و پس از آن دور تر از شما می شود . ایجاد سه آتریوم مجزا برای هر بخش از ساختمان این جنبش یک جنبه پویا به تجربه ساکنین ارائه می دهد.این خیلی جالب است.

پیشنهاد مطلب : چسب سیلیکون و نمای کرتین وال و چگونگی استفاده از انواع چسب ها